Άρδευση - Καλλιέργειες Φίλτρα Άρδευσης

ΦΙΛΤΡΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ- ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Στη Ελλάδα αρδεύεται περίπου το 40% των εκτάσεων. Το γεγονός αυτό καθιστά την άρδευση μια σημαντική εισροή για τη γεωργία στη χώρα.
Γνωρίζουμε ότι καμμία εαρινή καλλιέργεια δεν μπορεί να αποδώσει χωρίς άρδευση. Επομένως η σωστή διαχείριση του αρδευτικού νερού είναι ιδιαίτερα σημαντική και απαιτείται η ορθή χρήση του, καθώς τα διαθέσιμα αποθέματα είναι περιορισμένα.

ρυθμιζόμενο υδροκυκλωνισμόςΗ MET Aqua water technologies systems διαθέτει μεγάλη γκάμα φίλτρων άρδευσης για χειροκίνητο και αυτόματο καθαρισμό.
Στην εταιρεία μας θα βρείτε φίλτρα δίσκων, σίτας, υδροκυκλωνικά, συστοιχίες φίλτρων και αυτόματα φίλτρα SuperPF.

‘Ενα μεγάλο μέρος της άρδευσης γίνεται κυρίως με κακή εκμετάλλευση των υπογείων υδάτων, τα οποία είναι αποθέματα προηγούμενων αιώνων που εμείς εξαντλούμε σε μικρό χρονικό διάστημα.
Με την εξάντληση των υπογείων υδροφορέων προκαλείται η πτώση της στάθμης του νερού που βρίσκεται κάτω από το επίπεδο της θάλασσας.
Συνέπεια της πτώσης αυτής είναι η μακροχρόνια είσοδος του θαλασσινού αλμυρού νερού, η πτώση της ποιότητας του αρδευτικού νερού και επομένως η ακαταλληλότητά του για άρδευση.
Είναι προφανές ότι πρέπει άμεσα να βελτιωθεί η διαχείριση των νερών της χώρας, λόγω του ότι μεγάλες περιοχές και γόνιμα εδάφη απειλούνται από εκτεταμένη οικολογική καταστροφή.
Για το θέμα της υφαλμυρότητας στο νερό άρδευσης και για την σωστή διαχείρισή του, η MET Aqua water technologies systems έχει την λύση.
Η νέα, εξελιγμένη συσκευή Max Magnetic Eco water solution λύνει δια παντός το πρόβλημα στις καλλιέργειες, μετατρέποντας όλα τα υφάλμυρα νερά, σε κατάλληλα προς άρδευση.

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Met Aqua
Water Technologies Systems

Διευθ.: Ηροδότου 25, Μέγαρα Αττικής
Τ.Κ.: 191 00

Τηλ: 2296 024341 Fax: 2296 022051

BLOG