Max Magnetic Eco water solution

Max Magnetic Eco water solution

Email

MAX MAGNETIC ECO WATER SOLUTION

Νέες τεχνολογίες αναπτύσσονται παγκοσμίως σχετικά με την ανάγκη ορθολογικής διαχείρισης του νερού.
Σε αυτές ανήκει και η τεχνολογία της συσκευής Max Magnetic Eco water solution, που σκοπό έχει να συμβάλλει στην Πράσινη ανάπτυξη η οποία σέβεται το περιβάλλον και το αντιμετωπίζει ως αναπτυξιακό απόθεμα, καθώς και στην εξοικονόμηση πόρων, μειώνοντας τους κινδύνους.
Πράσινη ανάπτυξη είναι για παράδειγμα η προστασία και η αξιοποίηση των περιορισμένων υδάτινων πόρων με βιώσιμο τρόπο. Η καινοτομία της τεχνολογίας αυτής είναι απολύτως φιλική προς το περιβάλλον.
Το βασικό χαρακτηριστικό της είναι ότι δεν αλλάζει την χημική σύσταση του νερού, αλλά τροποποιεί την φυσική του δομή και την συμπεριφορά του.

Η MET Aqua water technologies systems εφαρμόζοντας πιστά τους διεθνείς κανονισμούς, δημιουργεί νέα standards ποιότητας με καινοτόμες και υπεύθυνες λύσεις για την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων, φιλικές για το περιβάλλον, που περιορίζουν την σπατάλη και συμβάλλουν στην κερδοφορία των επιχειρήσεων.
Η εταιρεία μας μέσα από την πολυετή εμπειρία της, σας προσφέρει εγγυημένα την πλέον αξιόπιστη εφαρμογή νέας γενιάς που ονομάζεται Max Magnetic Eco water solution, την ολοκληρωμένη λύση που θα εξυπηρετήσει τις διαχρονικές ανάγκες που θα δημιουργηθούν στην επιχείρησή σας, θέτοντας τις βάσεις και τις προϋποθέσεις για την σωστή ανάπτυξή της.
Η Max Magnetic Eco water solution είναι μια ηλεκτρονική συσκευή αμερικανικής κατασκευής (παγκόσμια πατέντα), η οποία τοποθετείται σε κεντρικά δίκτυα ύδρευσης και άρδευσης, καθώς και σε οποιοδήποτε δίκτυο κίνησης νερού. Προτείνεται ως η ιδανική και η πλέον συμφέρουσα λύση για την σωστή διαχείριση των κυκλωμάτων νερού που αφορούν στη σύγχρονη και αναπτυσσόμενη επιχείρηση.
Η χημική ένωση των ανθρακικών ιόντων και των ιόντων Ασβεστίου δημιουργεί το Ανθρακικό Ασβέστιο, το οποίο προκαλεί τις επικαθήσεις και τα ιζήματα στο αρδευτικό δίκτυο.
Η συσκευή επεξεργάζεται τα ιόντα και τις συσσωματώσεις των αλάτων Ασβεστίου, Μαγνησίου, Καλίου, Νατρίου, Χλωριούχων και λοιπών αλάτων νερού, εκπέμποντας ηλεκτρομαγνητικά κύματα σε διαρκώς εναλλασσόμενες ειδικές συχνότητες.
Διασπά τις επικαθήσεις και τα ιζήματα των αλάτων από τα τοιχώματα των σωληνώσεων (το λεγόμενο πουρί) σε όλα τα σημεία της εγκατάστασης και σε βάθος χρόνου τα διαλύει εξ’ ολοκλήρου ενώ δεν επιτρέπει την δημιουργία νέων. Ταυτόχρονα, δημιουργούνται ιόντα Χλωριούχου Νατρίου ωφέλιμα για τη φύση και τον οργανισμό μας.
Αυτό συμβαίνει από τις προγραμματιζόμενες συχνότητες Fuzzy Logic οι οποίες προκαλούν τον ιονισμό του νερού.

Εκεί βρίσκεται και η επιτυχία της Max Magnetic Eco water solution που την καθιστά παγκοσμίως μοναδική, σε σχέση με παρόμοιες electronic water treatment συσκευές που κυκλοφορούν στην αγορά.

8f Small


ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΜΑΧ MAGNETIC ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΕΙΝΑΙ :
α) η διάλυση όλων των συσσωματώσεων των αλάτων
β) η αύξηση της διηλεκτρικής σταθεράς και διαλυτικής ικανότητας του νερού
γ) η μείωση της ηλεκτρικής αγωγιμότητας του εδάφους
δ) η διάλυση του ανθρακικού ασβεστίου, η οποία κανονικά απαιτεί ισχυρά οξέα
ε) η αύξηση της αντιδιαβρωτικής ικανότητας του νερού και της ρευστότητάς του

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Η ηλεκτρονική συσκευή Max Magnetic Eco water solution μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε χώρο υπάρχει εγκατάσταση διακίνησης νερού (δίκτυα υδροδότησης δήμων και Δ.Ε.Υ.Α. βιομηχανίες, πλοία, ξενοδοχεία, αγροτικές καλλιέργειες, γεωτρήσεις, εξοχικές κατοικίες κ.λπ.)

Η συσκευή εφαρμόζεται σε κάθε τύπο σωλήνα (μεταλλικός, πολυστρωματικός είτε απλός πλαστικός), σε ανοιχτά κυκλώματα νερού, σε κλειστά (πισίνες, πύργοι ψύξεως, λεβητοστάσια), καθώς και σε ημίκλειστα κυκλώματα (βιομηχανίες, μηχανήματα παστερίωσης κ.λπ.).
Είναι σημαντικό το ότι δεν χρειάζεται η κοπή του σωλήνα ή οποιαδήποτε άλλη παρέμβαση στο δίκτυο.
Στα κλειστά και στα ημίκλειστα κυκλώματα, 72 ώρες μετά από την επεξεργασία του νερού από την Max Magnetic Eco water solution, είναι πιθανή η μερική επαναφόρτιση των ιόντων.
Σε αυτήν την περίπτωση απαιτείται η τοποθέτηση της συσκευής σε κάθε σωλήνα ανακυκλοφορίας νερού, προς αποφυγή δημιουργίας νέων επικαθήσεων αλάτων.

Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
Η επιλογή του τύπου συσκευής Max Magnetic Eco water solution καθορίζεται από την εξωτερική διάμετρο του σωλήνα της εγκατάστασης και λαμβάνονται υπ’ όψιν οι φυσικοχημικές ιδιότητες του προς επεξεργασίαν νερού καθώς και το είδος της εγκατάστασης στην οποία θα τοποθετηθεί. 30f Small
Η ποσότητα αλλά και η πίεση του νερού, είναι παράγοντες που δεν μας ενδιαφέρουν.
Σε εξαιρετικά υψηλές σκληρότητες ή σε παλιά δίκτυα μεγάλου μήκους (π.χ. Δήμων), λαμβάνονται υπ’ όψιν πολλές παράμετροι για την εφαρμογή της συσκευής.

Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΗΣ
Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της συσκευής είναι ότι δεν απαιτεί καμμίας μορφής συντήρηση (αλλαγή φίλτρων, service, χρήση χημικών, κ.λπ). Τροφοδοτείται από απλό οικιακό ρεύμα (220V) κι έχει ασήμαντη ετήσια κατανάλωση (περίπου 15-20 ευρώ). Η συσκευή συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας και αποτελεσματικότητας πενταετούς (5) διάρκειας.
5YEAR-WARANTEEΗ διάρκεια ζωής της είναι απεριόριστη αφού δεν υπάρχουν κινούμενα μηχανικά μέρη, δεν οξειδώνεται, δεν αποφορτίζεται, δεν επηρεάζεται από υψηλές θερμοκρασίες και δεν απαιτούνται άλλες ρυθμίσεις. Οι συσκευές που παρήχθησαν από το 2ο εξάμηνο του 2016 κι έπειτα, έχουν τη δυνατότητα της μελλοντικής αναβάθμισης του προγράμματος λειτουργίας τους (update program).
Σημείωση : Για να ισχύει η εγγύηση, ο πελάτης θα πρέπει να μην παραβιάσει με οποιοδήποτε τρόπο τις σφραγίδες ασφαλείας της συσκευής και να την διατηρεί σε καλή κατάσταση (π.χ. μακρυά από νερό).

ΠΩΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ?
Η συσκευή Max Magnetic Eco water solution είναι εφοδιασμένη με ειδικό σύστημα αυτοδιάγνωσης. Στην πρόσοψη υπάρχουν ενδεικτικές λυχνίες (leds) για κάθε λειτουργία ξεχωριστά (τροφοδοσία, πρόγραμμα εκπομπής, λειτουργία γεννήτριας κ.λπ). Aπό την στιγμή που θα συνδεθεί στο ρεύμα και ενεργοποιηθούν τα αντίστοιχα leds βρίσκεται σε κατάσταση λειτουργίας.
Στην περίπτωση που η συσκευή εφαρμοσθεί σε οικιακό δίκτυο ύδρευσης, είναι πιθανόν κατά την διάρκεια των πρώτων τριών ημερών να διακρίνουμε στο νερό μία θολότητα. Αυτό θα συμβεί λόγω της αποκόλλησης των ιόντων που έχουν επικαθήσει στις σωληνώσεις και είναι λιγότερο φορτισμένα.

Σε ένα χρονικό διάστημα 20 – 25 ημερών θα διαπιστώσουμε ότι οι επικαθήσεις αλάτων σε βρύσες, ντουζιέρες, αντιστάσεις πλυντηρίων κ.λπ. έχουν απομακρυνθεί. Εάν το νερό είναι ιδιαίτερα σκληρό θα παρατηρήσουμε ότι τα απορρυπαντικά, τα αφρόλουτρα κ.λπ. θα αφρίζουν περισσότερο και θα καθαρίζουν καλύτερα. Αυτό συμβαίνει διότι με την διάσπαση των αλάτων κατά την επεξεργασία του νερού, αυξάνεται η διαλυτική ικανότητά του.


Επικοινωνήστε μαζί μας για να επισκεφθούμε τον χώρο σας, να κάνουμε την μελέτη και να κατασκευάσουμε το δικό σας σύστημα.

BOOSTER PIPE KIT
Σε ειδικές περιπτώσεις, η εταιρεία μας προσφέρει προαιρετικά στους πελάτες της ένα σωληνωτό σύστημα, το Booster Pipe Kit, το οποίο αυξάνει έως και 30% την απόδοση της συσκευής, δίνοντας εκπληκτικά αποτελέσματα.
Το εξάρτημα προτείνεται για επεξεργασία νερού με αγωγιμότητα πλέον των 7.500 ms/cm.

Οι συσκευές διατίθενται για διαστάσεις σωλήνων από Φ25 έως και Φ1000.

Δείτε αναλυτικότερα εδώ

keywords : maxmagnetic magnetic water magnet electromagnetic electro


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Met Aqua
Water Technologies Systems

Διευθ.: Ηροδότου 25, Μέγαρα Αττικής
Τ.Κ.: 191 00

Τηλ: 2296 024341 Fax: 2296 022051

BLOG