ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ SBR (Sequence Batch Reactor)

H MET Aqua water technologies systems διαθέτει συστήματα επεξεργασίας λυμάτων που βασίζονται στη μέθοδο SBR με προδιαγραφές για βιομηχανίες, ξενοδοχειακές μονάδες, οικισμούς καθώς και για κατασκηνώσεις.
Το σύστημα μεθόδου SBR πραγματοποιεί τρεις ή τέσσερεις κύκλους λειτουργίας ημερησίως.
Κάθε κύκλος λειτουργίας αποτελείται από τους εξής χρόνους :
1. Tροφοδοσίας,
2. Aερισμού (βιοαποδόμησης),
3. Kαθίζησης και
4. Aντλησης των επεξεργασμένων λυμάτων.


O εταιρεία κατασκευής καθορίζει την διάρκεια κάθε φάσης, που μπορεί επίσης να ρυθμιστεί και από τον χειριστή της μονάδας. Ο χειριστής θα πρέπει να ορίσει την ώρα καθίζησης (συνήθως είναι 1 – 2 ώρες), μετά από την οποία τα επεξεργασμένα λύματα θα αντληθούν προς διάθεση ή απολύμανση.
Η φάση ξεκινάει με την πρωτοβάθμια καθίζηση. Στην δεξαμενή εξισορρόπησης γίνεται η ενδιάμεση αποθήκευση των λυμάτων και απορροφώνται οι έντονες αιχμές του υδραυλικού ή οργανικού φορτίου. Εκεί έχουμε και την υπερχείλιση των λυμάτων. Στη συνέχεια, στην έναρξη του πρώτου κύκλου και μέσω της ειδικής υποβρύχιας αντλίας, γίνεται η τροφοδοσία με συγκεκριμένη ποσότητα λύματος του αντιδραστήρα SBR, η οποία είναι ελεγχόμενη. Το επόμενο βήμα είναι η φάση της βιολογικής διεργασίας. Σε αυτό το στάδιο και μόνο αν υπάρχει ανάγκη μείωσης των νιτρικών, μπορεί να προγραμματιστεί η απονιτροποίηση. Ακολουθεί η φάση της αερόβιας επεξεργασίας, ενώ στη συνέχεια και μέσω του πλωτού αεριστήρα γίνεται ο αερισμός. Για να μπορεί το διαλυμένο οξυγόνο να διατηρείται στο επίπεδο που επιθυμεί ο χειριστής, ο αερισμός γίνεται σταδιακά και με διακοπές.
Η επόμενη φάση είναι η καθίζηση. Η ενεργός ιλύς κατακάθεται, αφήνοντας στην επιφάνεια μια διευγασμένη ζώνη.
Τα όρια στάθμης της δεξαμενής SBR, (ανώτατο και κατώτατο) καθορίζονται από ένα σύστημα διακοπτών (φλοτέρ).
Η απαιτούμενη ποσότητα περίσσεια βιομάζας απομακρύνεται μέσω της αντλίας ιλύος προς τη δεξαμενή πάχυνσης ιλύος. Αυτό θα συμβεί στο τέλος της φάσης καθίζησης. Όταν δε η ιλύς (λάσπη) φτάσει στο συγκεκριμένο ύψος της δεξαμενής, θα πρέπει να γίνει η εκκένωσή της.

diagram sbr

Η εταιρεία μας έχει τις πλέον αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις, πιστοποιημένες και κατάλληλες για την επεξεργασία του βιολογικού καθαρισμού για κάθε περίπτωση, με ελάχιστο κόστος συντήρησης και άριστα αποτελέσματα.
Στην MET Aqua water technologies systems η γκάμα των προϊόντων είναι ευρεία. Διαθέτουμε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας αποβλήτων για ξενοδοχειακές μονάδες, εργοστάσια, βιομηχανίες, κατοικίες, εστιατόρια, κατασκηνώσεις κ.λπ.

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Met Aqua
Water Technologies Systems

Διευθ.: Ηροδότου 25, Μέγαρα Αττικής
Τ.Κ.: 191 00

Τηλ: 2296 024341 Fax: 2296 022051

BLOG