MAX MAGNETICΑγροτικές Καλλιέργειες

Η καινοτομία της νέας καταπληκτικής συσκευής MAX MAGNETIC Eco water solutionearth 1 αλλάζει πλέον τα δεδομένα στην ανάπτυξη όλων των αγροτικών καλλιεργειών.

Σε έναν προικισμένο τόπο όπως είναι η χώρα μας, τέτοιες τεχνολογίες όπως αυτή της συσκευής που σας παρουσιάζουμε, εξασφαλίζουν το ότι η γεωργία θα αποτελεί την κινητήρια δύναμη ανάπτυξης για την οικονομία.

Η τεχνολογία της συσκευής αυτής είναι απολύτως φιλική προς το περιβάλλον.
Το βασικό χαρακτηριστικό της είναι ότι δεν αλλάζει την χημική σύσταση του νερού, αλλά τροποποιεί την φυσική του δομή και την συμπεριφορά του στο έδαφος.
Με αυτόν τον τρόπο επιτρέπει την άρδευση ακόμα και με σκληρό νερό ή υφάλμυρο υψηλής αγωγιμότητας, χωρίς ανεπιθύμητες επιδράσεις στα φυτά και χωρίς τη χρήση χημικών.
Δημιουργεί συνθήκες πρότυπης αγροτικής καλλιέργειας, διασφαλίζοντας υψηλότερες αποδόσεις και υψηλό εισόδημα για τους καλλιεργητές, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλει στην Πράσινη ανάπτυξη, η οποία σέβεται το περιβάλλον και το αντιμετωπίζει ως αναπτυξιακό απόθεμα.
Πράσινη ανάπτυξη είναι για παράδειγμα η προστασία και η αξιοποίηση των περιορισμένων υδάτινων πόρων με βιώσιμο τρόπο.

Οι προηγμένοι τεχνολογικά Αμερικανοί επιστήμονες και συνεργάτες της εταιρείας μας, έρχονται να δώσουν λύση σε όλα τα προβλήματα των αγροτικών καλλιεργειών, με την σύγχρονη και υψηλών αποδόσεων συσκευή Max Magnetic Eco water solution, αντικαθιστώντας την προηγούμενη συσκευή Max Grow την οποία η εταιρεία μας εφήρμοζε έως το 2015.

ΕΔΑΦΗ ΥΨΗΛΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ
ξερή γηΤα πλούσια σε άλατα εδάφη χαρακτηρίζονται από την παρουσία διαλυτών αλάτων, τα οποία τις περισσότερες φορές εμφανίζονται στην επιφάνεια του εδάφους υπό την μορφή λεπτής στρώσης (κρούστα). Τα άλατα συγκεντρώνονται συνήθως στην περιοχή της ριζόσφαιρας αλλά και κατά μήκος της εδαφοκατατομής (διαφορετικές στρώσεις του εδάφους σχηματισμένες με φυσικό τρόπο). Το φαινόμενο αυτό (η συσσώρευση αλάτων), δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην αξιοποίηση του εδάφους, υποβαθμίζοντας την παραγωγική διαδικασία των καλλιεργειών. Το πρόβλημα γίνεται μεγαλύτερο με την συνεχόμενη άρδευση, η οποία προκαλεί την αύξηση της αλατότητας των εδαφών. Το νερό εξατμίζεται και τα άλατα που εμπεριέχονται σε αυτό εναποτίθενται στην επιφάνεια του εδάφους. Η αύξηση της αλατότητας του εδάφους εξαρτάται επίσης και από τον βαθμό συσσώρευσης των αλάτων στην περιοχή της ριζόσφαιρας. Η αλατότητα με τη σειρά της αυξάνει το ωσμωτικό φορτίο του εδάφους (αύξηση αγωγιμότητας του εδάφους) και καθιστά προβληματική την πρόσληψη νερού από το φυτό, με αποτέλεσμα τη μάρανση και την καταστροφή του. διπλή εδάφους
Δυστυχώς ο τομέας της γεωργίας είναι συνυφασμένος και αναποδράστως συνδεδεμένος με το σοβαρό πρόβλημα της εκτεταμένης εναλάτωσης, η οποία συνεχώς παρεμποδίζει την ορθή και αποδοτική καλλιέργεια.
Η αυξανόμενη έλλειψη νερού καλής ποιότητας για την άρδευση των καλλιεργειών έχει ως αποτέλεσμα την όξυνση του προβλήματος.
Συνέπεια όλων αυτών είναι τεράστιες εκτάσεις σε όλο τον κόσμο μετά από ένα χρονικό διάστημα να μην είναι πιά καλλιεργήσιμες.


Μερικά από τα συμπτώματα αλατότητας που συχνά εμφανίζονται στα φυτά είναι :

μαραμένο φύλλο1. η αργή και ισχνή ανάπτυξη
2. το σχήμα των φύλλων
3. η ξήρανση των φύλλων
4. η ανομοιόμορφη ανάπτυξη
5. η εμφάνιση κηρώδους στρώματος στα φύλλα
6. το βαθύ κυανοπράσινο χρώμα

ΟΙ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΛΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ
Κάποιες από τις θετικές επιπτώσεις των αλάτων, σύμφωνα με την φυσιολογία των φυτών είναι οι ακόλουθες:
Η αυξίνη και τα προϊόντα ασβεστίου παίζουν πρωτεύοντα ρόλο στη μεταγωγή σήματος στο γεωτροπισμό και στο φωτοτροπισμό. Ο ρόλος του ασβεστίου είναι πολλαπλός και αποτελεί συστατικό της κυτταρικής πλάκας. Σε συνθήκες έλλειψης ασβεστίου οι ιστοί παραμορφώνονται και η μεριστωματική ζώνη νεκρώνεται.
Το ασβέστιο είναι απαραίτητο για την καλή λειτουργία των μεμβρανών ενεργώντας ως δεύτερο μήνυμα, ενεργοποιώντας ή αναστέλλοντας τη βιοσύνθεση ή την ενεργητικότητα των ενζύμων.
Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη ρύθμιση διαφόρων διεργασιών αύξησης και ανάπτυξης των φυτών.
Τα παραπάνω αποδεικνύουν πως τα άλατα είναι απαραίτητα.
Είναι φανερό ότι η βελτιστοποίηση της γεωργικής παραγωγής εξαρτάται άμεσα και σε μεγάλο βαθμό από τις συνθήκες της υγρασίας του εδάφους.
Όλα τα νερά, ανεξαρτήτως αγωγιμότητας, εμπεριέχουν άλατα ανθρακικού ασβεστίου & χλωριούχου νατρίου.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, κατά την διαδικασία της άρδευσης, να δεσμεύουν θρεπτικά συστατικά και πολύτιμα στοιχεία για την ανάπτυξη των φυτών, να φράζουν το σύστημα της άρδευσης και να μην επιτρέπουν την απορρόφηση του νερού, των λιπασμάτων και των φυτοφαρμάκων από το έδαφος προς το ρίζωμα του φυτού, στερώντας από τους καρπούς την γεύση, το άρωμα και την ανάπτυξη τους.
Ταυτόχρονα, το ανθρακικό ασβέστιο παρεμποδίζει το φυτό στην πρόσληψη ζακχάρων.


3f SmallΣτο έδαφος τα πιό συνηθισμένα προβλήματα είναι :

1. η συγκέντρωση μάζας αλάτων στην επιφάνεια
2. η σκλήρυνση της επιφάνειας λόγω της συσσωμάτωσης των αλάτων
3. η προοδευτική φραγή των τριχοειδών αγγείων (ρίζωμα) του φυτού
4. η αύξηση της ηλεκτρικής αγωγιμότητας
5. η αλόγιστη χρήση διαφυλλικών λιπασμάτων
6. η αύξηση της ολικής σκληρότητας του ανθρακικού ασβεστίου CaCo3

Ως γνωστόν η σκλήρυνση του εδάφους προκαλεί την κακή οξυγόνωσή του με τελικό αποτέλεσμα την ανάπτυξη αλγών και μυκητών.


ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ MAX MAGNETIC ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑ


Στα υφάλμυρα νερά
Η καινοτόμος συσκευή Max Magnetic Eco water solution με την επεξεργασία που πραγματοποιεί στα νερά προς άρδευση βελτιώνει και δημιουργεί συνθήκες ποιοτικής απόδοσης. Σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε ακόμα και υφάλμυρα νερά τα οποία ενδείκνυνται για άρδευση, καθώς περιέχουν πολλά ιχνοστοιχεία που είναι πολύ χρήσιμα για την ανάπτυξη πολλών φυτών.
Βελτιώνουν την ποιότητα, την ποσότητα των καρπών, το άρωμα, την διατηρησιμότητά τους ακόμα και τον ζακχαρικό τους τίτλο (brix).
Σε μικρό χρονικό διάστημα και με ελάχιστο κόστος, οι αποδόσεις της καλλιέργειας θα είναι αυξημένες και πολύ ικανοποιητικές.βλαστός Small


Στο έδαφος
Πλήρης διάλυση όλων των επικαθήσεων αλάτων (κρούστας) στην επιφάνεια του εδάφους. Το έδαφος είναι το κλειδί των επίγειων οικοσυστημάτων, φυσικών και γεωργικών, ουσιαστικά ωφέλιμο για την ανάπτυξη των φυτών, την αποσύνθεση αλλά και την ανακύκλωση της νεκρής βιομάζας. Από τη επίδραση της Max Magnetic Eco water solution το έδαφος γίνεται πιο αφράτο και πιο αποδοτικό.
Τα διαλυμένα άλατα μεταφέρονται σε βαθύτερους ορίζοντες. Ο μηχανισμός της διάλυσης των αλάτων συμπαρασύρει και τα απόβλητα των φυτοφαρμάκων παλαιότερων ετών, καθώς και των νιτρικών που μολύνουν το περιβάλλον.
Το τελικό αποτέλεσμα όλων των ανωτέρω, είναι η μείωση της εδαφικής αγωγιμότητας του κορεσμένου εδάφους και η αποτροπή δημιουργίας αλγών, μυκήτων καθώς και νέων επικαθήσεων αλάτων.

Στα λιπάσματα
Τα φυτά, με την βοήθεια του νερού, προσλαμβάνουν ευκίνητα ιόντα που βρίσκονται στο εδαφοδιάλυμα. 8f SmallΤα διαλυτά άλατα καταστρέφουν την ιοντική ισορροπία του εδαφοδιαλύματος και η συνολική ποσότητα των ιόντων καθορίζει την πρόσληψη των ευκίνητων ιόντων από τα φυτά. Με την βελτίωση της ποιότητας των εδαφών και την αύξηση της διαλυτότητας του νερού αυξάνεται και η αποδοτικότητα των λιπασμάτων ενώ περιορίζονται οι απώλειες τους.

Στη ριζόσφαιρα

Ριζόσφαιρα ονομάζουμε την ενδιάμεση ζώνη μεταξύ της ρίζας και του εδάφους. Στην περιοχή αυτή υπάρχει έντονη μικροβιακή δραστηριότητα. Υπεύθυνα γι’ αυτό είναι, το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) και οι οργανικές ενώσεις που απελευθερώνονται από τις ρίζες των φυτών. Ταυτόχρονα οι ρίζες αποβάλλουν ιόντα, οξυγόνο και νερό. Η εφαρμογή της μοναδικής τεχνολογίας της συσκευής Max Magnetic Eco water solution επιτυγχάνει την πλήρη διάλυση όλων των αλάτων από το ρίζωμα του φυτού, ελαχιστοποιεί την πιθανότητα της τροφοπενίας και ταυτόχρονα βοηθάει στην πάχυνση και στην επιμήκυνση των ριζών αλλά και στην αύξηση της καρποφορίας. ‘Ετσι, οι ρίζες των φυτών τροποποιώντας τις χημικές και φυσικές ιδιότητες του εδάφους γύρω τους, επηρεάζουν θετικά την βιολογική διαθεσιμότητα των χημικών στοιχείων.

μαραμένο φυτόυγιές φυτό


Στο δίκτυο άρδευσης
Η ποιότητα του νερού άρδευσης προσδιορίζεται από το ποσό και το είδος των αλάτων. Το επεξεργασμένο νερό από την συσκευή Max Magnetic Eco water solution αποτρέπει την δημιουργία επικαθήσεων αλάτων (τη λεγόμενη κρούστα) σε πλαστικούς, μεταλλικούς ή και λαστιχένιους σωλήνες και γενικά σε όλο το δίκτυο της άρδευσης (σταγόνες, μπέκ, νέφωση), ενώ ταυτόχρονα αφαιρεί τις παλιές επικαθήσεις, καθαρίζοντάς το δίκτυο εξ’ ολοκλήρου.

Στην κατανάλωση νερού
Η υπερ-άρδευση σε αρκετά προϊόντα καλλιεργειών μειώνει την ποιότητα τους. Όσο αυξάνεται το νερό στους ιστούς τόσο μειώνεται ο σακχαρικός τίτλος. Με την υπερ-άρδευση τα λιπάσματα (κοκκώδη ή κρυσταλλικά) μολύνουν τον υδροφόρο ορίζοντα ενώ αυξάνονται και τα προβλήματα φυτοπροστασίας. Επιπλέον αυξάνεται το κόστος παραγωγής, ενώ μειώνεται η μετασυλλεκτική συντηρησιμότητα, με συνέπεια τα προϊόντα να μην μπορούν να συντηρηθούν στα ράφια των αγορών. Η συσκευή Max Magnetic Eco water solution μέσω της εξειδικευμένης τεχνολογίας της, επιτυγχάνει τη σωστή και στοχευμένη άρδευση, και agricultural-machine-1συγχρόνως με τη μείωση της αγωγιμότητας του εδάφους, συμβάλλει στην δραστική μείωση της κατανάλωσης του νερού, δίνοντας λύση και στο πρόβλημα της λειψυδρίας.

Η συσκευή Max Magnetic Eco water solution :

1. Δεν χρειάζεται αναλώσιμα φίλτρα
2. Εχει πενταετή (5) γραπτή εγγύηση
3. Δίνει τέλος στις επικαθήσεις αλάτων
4. Δεν χρειάζεται συντήρηση
5. Μειώνει την εδαφική αγωγιμότητα έως και 85%
6. Διαθέτει πρόγραμμα που δέχεται τις μελλοντικές αναβαθμίσεις
7. Λειτουργεί εφ’ όρου ζωής λόγω των αναβαθμίσεων
8. Επεξεργάζεται το νερό χωρίς να μειώνει την ροή του
9. Αυξάνει την διαλυτότητα και την αποτελεσματικότητα των λιπασμάτων
10. Λύνει οριστικά τα προβλήματα σκληρότητας & υφαλμυρότητας στα κυκλώματα νερού
11. Απομακρύνει προοδευτικά τις παλιές συσσωματώσεις αλάτων
12. Κάνει απόσβεση του κόστους αγοράς της με την πρώτη κιόλας καλλιέργεια
13. Αυξάνει ραγδαία την παραγωγικότητα
14. Δίνει άριστη ποιότητα καρπών με ορατά αποτελέσμα

greenhouse-

basil-2greenhouse-2

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Met Aqua
Water Technologies Systems

Διευθ.: Ηροδότου 25, Μέγαρα Αττικής
Τ.Κ.: 191 00

Τηλ: 2296 024341 Fax: 2296 022051

BLOG