MAX MAGNETICΒιομηχανίες - Δήμοι

power-plant-2411932 1920

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ και ΝΕΡΟ


Στην Ελλάδα ο τομέας της βιομηχανίας καταναλώνει μόλις το 3% της συνολικής ποσότητας νερού, λόγω του ότι η χώρα δεν διαθέτει πολύ βαριά βιομηχανία.
Σημαντικοί καταναλωτές νερού είναι οι χημικές και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, η μεταλλουργία, η βιομηχανία κατασκευής μηχανημάτων καθώς και αυτή του χαρτιού. Μερικές βιομηχανικές διαδικασίες είναι ιδιαίτερα υδροβόρες. Η ψύξη και η θέρμανση του νερού για την παραγωγή ενέργειας, η χρήση του ως διαλύτη για πολλές ουσίες (μεταξύ των οποίων και πολλοί ρυπαντές), περιλαμβάνονται στις χρήσεις του νερού στη βιομηχανία.industry-2147446 1920
Τα κλειστά συστήματα καθαρισμού και επαναχρησιμοποίησης του νερού συμβάλλουν σημαντικά στον περιορισμό της σπατάλης του, συνεπώς και στη μείωση των αποβλήτων (σε βιομηχανικό επίπεδο).
Τα θερμά και υγρά απόβλητα, όταν απορρίπτονται σε υδάτινους αποδέκτες, αυξάνουν τον μεταβολισμό των υδρόβιων οργανισμών και μειώνουν την ποσότητα του διαλυμένου οξυγόνου των νερών. Ωστόσο η παραγωγική διαδικασία των βιομηχανιών μειώνεται από τα προβλήματα των επικαθήσεων των αλάτων στον σχετικό εξοπλισμό τους. Η εύρυθμη λειτουργία του συστήματος εμποδίζεται, αφού έχει μειωμένη θερμική αγωγιμότητα, και το αποτέλεσμα είναι να αυξάνεται η κατανάλωση ενέργειας, το κόστος παραγωγής και ταυτόχρονα να υποβαθμίζεται η ποιότητά της.

Steel Pipe CorrosionΤο υδροχλωρικό οξύ καθώς και άλλα ισχυρά οξέα, ήταν μέχρι πρότινος ο μοναδικός τρόπος αφαίρεσης των επικαθήσεων αλάτων. Αυτή όμως η μέθοδος, εκτός από το κόστος των υλικών, έχει σαν αποτέλεσμα την φθορά των εγκαταστάσεων και κατ’ επέκταση την μόλυνση του περιβάλλοντος.


Η φιλική προς το περιβάλλον τεχνολογία της Max Magnetic Eco water solution, έρχεται να βοηθήσει στην τάση για την βιομηχανική ανάπτυξη, αφού το μεγαλύτερο ποσοστό του νερού που χρησιμοποιείται από τη βιομηχανία 8f Smallεπιστρέφει στη φύση. Με την εφαρμογή της σύγχρονης αυτής συσκευής, επιτυγχάνεται πρωτίστως η πλήρης διάσπαση των αλάτων που δημιουργούν τις επικαθήσεις στα συστήματα ροής νερού. Κατά συνέπεια επιτυγχάνεται μεγάλη οικονομία στο νερό αλλά και η μείωση σε όλα τα σχετικά κόστη, ακόμα και σε αυτό της διαχείρισης των αποβλήτων.

ΔΗΜΟΙ και ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ


Το νερό είναι το βασικό στοιχείο για την επιβίωση της ανθρωπότητας και δεν μπορεί να αντικατασταθεί με κάτι άλλο. Είναι ανανεώσιμος πόρος, αλλά συγχρόνως και περιορισμένος. Οι βλάβες στο δίκτυο ύδρευσης σε πολλούς Δήμους και κοινότητες της χώρας, όπως και η υπερκατανάλωση του νερού ειδικά εξαιτίας του καύσωνα, επιφέρουν την ταυτόχρονη, σε μεγάλο βαθμό, πτώση της στάθμης των γεωτρήσεων.
Αυτό προκαλεί την αδυναμία της συνεχούς υδροδότησης και σε συνδυασμό με τις σημαντικές αλλά συγχρόνως και τις οικονομικές παραμέτρους, όπως οι ανάγκες επεξεργασίας, μεταφοράς, διανομής καθώς και η ορθή διαχείρισή του, καθιστούν το νερό υπερπολύτιμο. Η διαχείρισή του πρέπει να καλύπτει όχι μόνο τις ανάγκες των κατοίκων, αλλά και των οικοσυστημάτων. 3f Small
Η τεχνολογία της συσκευής Max Magnetic Eco water solution είναι καινοτόμος κι έρχεται να δώσει τη λύση σε όλα τα προβλήματα που παρουσιάζονται στα συστήματα ύδρευσης με την επικάθηση των αλάτων, συντελώντας και στην εναρμόνιση των Δήμων με τις προδιαγραφές των σχετικών Κοινοτικών Οδηγιών.
Με την εφαρμογή της συσκευής αυτής, επιτυγχάνεται ο καθαρισμός των τοιχωμάτων των σωληνώσεων από όλες τις παλιές επικαθήσεις των αλάτων ολόκληρου του δικτύου ύδρευσης. Σταδιακά επέρχεται και η μείωση του χρόνου λειτουργίας των αντλιοστασίων, η βελτίωση των καλλιεργειών της περιοχής και η προστασία της δημόσιας υγείας.


Η σύγχρονη συσκευή Max Magnetic Eco water solution συντελεί αποτελεσματικά στην εφαρμογή των σχεδίων για την ορθολογική και αειφορική διαχείριση των υδατικών recycle-2διαμερισμάτων των Δήμων, διασφαλίζοντας την παροχή ποιοτικού πόσιμου νερού αλλά και την ύπαρξή του σε μακροχρόνια βάση.
Σε εξαιρετικές σκληρότητες (άνω των 80 γερμανικών βαθμών) ή σε παλαιά δίκτυα μεγάλου μήκους, για την εφαρμογή της συσκευής λαμβάνονται υπ’ όψιν πολλές παράμετροι.


Οι συσκευές διατίθενται για διαστάσεις σωλήνων από Φ25 έως και Φ1000.

landscape-1600687 1280

'Εως το 2015 η MET Aqua Water Technologies Systems εφήρμοζε την συκευή Max Grow. 'Εκτοτε, η επιστημονική και ερευνητική ομάδα μας, προχώρησε στην παραγωγή της πολύ προηγμένης και τεχνολογικά εξελιγμένης συσκευής Max Magnetic Eco water solution, η οποία λύνει για πάντα όλα τα προβλήματα που προκαλεί το σκληρό και υφάλμυρο νερό.

Η μοναδική παγκοσμίως καινοτομία της, αντικαθιστά κάθε προηγούμενη. Με την βοήθεια της ψηφιακής τεχνολογίας, η συσκευή εκπέμπει συνεχώς μεταβαλλόμενες ηλεκτρομαγνητικές συχνότητες, έχει την δυνατότητα αναβάθμισης λογισμικού και προτείνεται ανεπιφύλακτα για το σύστημα ύδρευσης Δήμων ή σε οποιοδήποτε σύστημα ροής νερού των βιομηχανιών με πρόβλημα σκληρότητας ή υφαλμυρότητας νερού.

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Met Aqua
Water Technologies Systems

Διευθ.: Ηροδότου 25, Μέγαρα Αττικής
Τ.Κ.: 191 00

Τηλ: 2296 024341 Fax: 2296 022051

BLOG