ΝαυτιλίαΔιαχείριση λυμάτων

vessel 2

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ


Σύμφωνα με τους αναβαθμισμένους κανονισμούς του διεθνούς οργανισμού I.M.O. (International Maritime Organization), όλα τα νεότευκτα επιβατηγά πλοία θα πρέπει να διαθέτουν ειδικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων. Εκεί, τα λύματά τους από τις αποχετεύσεις τουαλετών, νιπτήρων, κουζίνας, πλυντηρίων κ.λπ., θα συγκεντρώνονται, θα καθαρίζονται και εν συνεχεία είτε θα απορρίπτονται στην θάλασσα, mbr - sbr shipείτε θα παραμένουν σε αυτές έως ότου το πλοίο προσεγγίσει σε λιμάνι και τα λύματα απορριφθούν σε ειδικούς χώρους.
Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2000/59 που σχετίζεται με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου, αλλά και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Διεθνή Σύμβαση για τη Θαλάσσια Ρύπανση MARPOL 73/78, εφαρμόζει το Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Πλοίων περιορίζοντας την απόρριψη των λυμάτων στη θάλασσα.
Υπάρχουν διάφορες εγκαταστάσεις καθώς και αρκετές μέθοδοι επεξεργασίας των λυμάτων πλοίων. Μία από αυτές, η πλέον σύγχρονη, είναι η βιολογική η οποία επεξεργάζεται τα λύµατα με τρόπο ώστε να µπορούν να εκκενωθούν και παράκτια.

ship - mbrimage002

Η MET Aqua water technologies systems, θέλοντας να συντελέσει στην προσπάθεια προστασίας των ακτών και γενικά του περιβάλλοντος, διαθέτει τις πλέον σύγχρονες εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων.
Η εταιρεία μας προσφέρει χηµικές ή βιολογικές µεθόδους για εγγυημένα αποτελέσματα. Το πολυετούς εμπειρίας προσωπικό μας κάνει την μελέτη, δίνει την λύση για οποιαδήποτε περίπτωση και παρέχει την τεχνική υποστήριξη εφ’ όσον αυτή χρειαστεί.

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Met Aqua
Water Technologies Systems

Διευθ.: Ηροδότου 25, Μέγαρα Αττικής
Τ.Κ.: 191 00

Τηλ: 2296 024341 Fax: 2296 022051

BLOG