ΡΥΠΑΝΣΗ ΝΕΡΟΥ

ρύπανση 2 Small


Τι είναι ρύπανση:
Ρύπανση θεωρείται η βλάβη στην ευζωία, την ποιότητα ζωής και την υγεία των ανθρώπων και των άλλων ειδών του πλανήτη (είτε μακροπρόθεσμα είτε βραχυπρόθεσμα) καθώς και όποια δυσμενής μεταβολή των φυσικοχημικών ή των βιολογικών συνθηκών ενός περιβάλλοντος.
Υπάρχουν πολλές μορφές ρύπανσης όπως π.χ. η χημική (επικίνδυνες βλαβερές και τοξικές ουσίες), η ενεργειακή (θερμική, ραδιενεργή), οι οποίες επηρεάζουν τους φυσικούς πόρους, η βιολογική, γενετική (με την εισαγωγή π.χ. γενετικά μεταλλαγμένων ειδών) αλλά μπορεί επίσης να είναι και αισθητική ή ηχητική και να επηρεάζει τις ανθρώπινες δραστηριότητες καθώς και την υλική και πολιτιστική βάση της ζωής.

Τι είναι μόλυνση:
Μόλυνση είναι μια ειδική κατηγορία ρύπανσης, που οφείλεται σε μικροοργανισμούς. δύο παιδάκιαΟι παθογόνοι οργανισμοί και τα μικρόβια από τα αστικά λύματα, τα βιομηχανικά, τα γεωργικά και κτηνοτροφικά υγρά απόβλητα που βρίσκονται στα ποτάμια, στη θάλασσα και στις λίμνες μπορούν να προκαλέσουν διάφορες μορφές ρύπανσης.

Στις μέρες μας η μόλυνση του περιβάλλοντος είναι ένα φαινόμενο που εξελίσσεται με απειλητικές για την υγεία μας διαστάσεις. Μέρος αυτού του προβλήματος είναι και η διαταραχή του υδρολογικού κύκλου.

 

              κύκλος νερού

 

Οι μεγαλύτερες πηγές ρύπανσης, οι οποίες επιβαρύνουν κατ’ αρχήν τα επιφανειακά νερά και στη συνέχεια τους υπόγειους υδροφόρους ορίζοντες, μπορεί να ταξινομηθούν στις εξής κατηγορίες:  

• Αστικά λύματα: Ακάθαρτα νερά πόλεων και οικισμών που προέρχονται από τις κατοικίες και διάφορες άλλες δραστηριότητες (σχολεία και πανεπιστήμια, δημόσιες επιχειρήσεις, χώροι εργασίας, τουριστικές μονάδες, νοσοκομεία, εργαστήρια και ιατρικά κέντρα, βιοτεχνίες κα).

• Βιομηχανικά υγρά απόβλητα, που μπορεί να είναι παρόμοια με τα αστικά λύματα ή να περιέχουν και επικίνδυνα ή και τοξικά στοιχεία.

• earth water dropΓεωργικά υγρά απόβλητα, τα νερά απορροής εντατικά καλλιεργούμενων εκτάσεων που μπορεί να περιέχουν λιπάσματα ή/και φυτοφάρμακα.

• Κτηνοτροφικά υγρά απόβλητα, τα υγρά απόβλητα που προέρχονται από μεγάλες ή μικρότερες μονάδες εκτροφής ζώων.

• Διείσδυση θαλασσινού νερού, λόγω υπεράντλησης των υπόγειων νερών ή λόγω της ανόδου της στάθμης της θάλασσας εξαιτίας της αλλαγής του παγκόσμιου κλίματος ("φαινόμενο θερμοκηπίου").   

• Όξινη βροχή, εξαιτίας της ατμοσφαιρικής ρύπανσης ή κατακρήμνισης των αέριων ρύπων με τη βροχή, το χιόνι, τον άνεμο ή λόγω βαρύτητας.

molysmeno-nero

Εκτός από την επιβάρυνση του νερού με τους μολυσματικούς παράγοντες που αναφέρθηκαν παραπάνω, επέρχεται και η αύξηση της σκληρότητας και της αλατότητας του νερού, δύο παράμετροι που αφ' ενός καθορίζουν την καθαρότητα του νερού και αφ ετέρου, προκαλούν ζημιές στις σωληνώσεις των δικτύων άρδευσης και ύδρευσης, στις οικιακές συσκευές και σε επιφάνειες.

Ωστόσο, σήμερα για όλα τα προβλήματα υπάρχει και η αντίστοιχη λύση.

μολυσμένο μπουκάλι

 Το πόσιμο νερό είναι και θα έπρεπε να είναι το καλύτερα ελεγχόμενο μέσο διατροφής.
Η νομοθεσία προσδιορίζει τις συγκεντρώσεις διαφόρων ουσιών που επιτρέπεται να υπάρχουν μέσα στο πόσιμο νερό, ώστε να ανταποκρίνεται στις υψηλές ποιοτικές προδιαγραφές, που απαιτούνται σε σχέση με αυτό το σημαντικό για τη ζωή μας αγαθό.
Η τεχνολογία που διατίθεται σε αρκετές χώρες, είναι σε θέση να ανιχνεύει στο νερό ιχνοστοιχεία που βρίσκονται σε συγκεντρώσεις του δισεκατομμυριοστού του γραμμαρίου ανά λίτρο.

fish

 

Η MET Aqua water technologies systems συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες παγκοσμίως εταιρείες κατασκευής φίλτρων νερού και διαθέτει τα πιο ασφαλή και αποτελεσματικά συστήματα φίλτρανσης στην Ελληνική αγορά, προσφέροντας στους πελάτες της καθαρό και υψηλής ποιότητας πόσιμο νερό.

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Met Aqua
Water Technologies Systems

Διευθ.: Ηροδότου 25, Μέγαρα Αττικής
Τ.Κ.: 191 00

Τηλ: 2296 024341 Fax: 2296 022051

BLOG